از IEK به گرمی استقبال می کنیم تا از شرکت ما دیدن کند

در 21 اکتبر 2016 ، IEK روسیه از شرکت ما بازدید کرد. ما تبادل دلپذیری از مدیریت شرکت ، کارگاه ها و محصولات داشته ایم و منتظر همکاری های بیشتر هستیم.

15470878534396116
15470878541990934

زمان ارسال: مه -14-2021